برنامه ریزی و بهره وری فردی، مدیریت وظایف، موفقیت شغلی و فردی، تکنیک پومودورو، برنامه های کاربردی جهت مدیریت کارها
۰

جداول روش پومودورو

pomodoro timer

جهت بکارگیری روش پومودورو نیاز به یکسری جداول هست که از طریق انها می‌توانید، کارهایی که قصد انجام آنها را دارید، لیست نموده و همچنین میزان فعالیت خود را ره‌گیری کنید. برای این منظور سه جدول زیر درنظر گرفته شده است.

جدول لیست فعالیت‌ها

 در این جدول هر فعالیتی که قصد انجام آن را در آینده نزدیک یا دور دارید، قرار می‌دهید. همچنین داخل آن می‌توانید یک مهلت زمانی نیز برای هر فعالیت تعیین نمایید. این برگه ییک سربرگ دارد که بر روی آن اسم خودتان را می‌نویسید. در شکل زیر یک نمونه از این جدول قرار داده شده است.

جدول کارهای امروز

جزء مهمترین جداول روش پومودورو است. از این جدول برای لیست‌کردن کارهایی که امروز قصد انجام آن را دارید، استفاده می‌شود. در واقع در شروع هر روز یکسری فعالیت را از لیست فعالیت انتخاب و آنها را بر اساس اولویت داخل جدول کارهای امروز قرار می‌دهید. جدول کارهای امروز از سه ستون تشکیل شده است که در اولین ستون زمان انجام ار، در ستون وسط کار مورد نظر و در ستون سوم تعداد پومودروهای انجام شده برای آن کار را علامت می‌زنید. بعد از آنکه فعالیت یا کار مورد نظر به پایان رسید، آن‌را خط می‌زنید. در شکل زیر یک نمونه از جدول کارهای امروز نشان داده شده است.

 جدول سوابق

از جدول سوابق جهت نوشتن و بایگانی تعداد پومودوروهای انجام شده برای هر فعالیت استفاده می‌شود، معمولاً این برگه در پایان روز پر می‌شود و با توجه به برگه کارهای امروز، لیست کلیه کارهای انجام شده به همراه تعداد پومودوروهای واقعی و برآورد شده و همچنین اختلاف آنها، در این جدول قرار می‌گیرید. مثلاً اگر برای یک کار یا فعالیت 4 پومودورو درنظر داشتید ولی در 5 پومودورو به پایان رسیده است، در نتیجه تعداد پومودوروی واقعی 5، برآورد شده 1 و اختلاف نیز -1 خواهد بود.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید

X